ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОСРЕДНИК НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Dalal Standard
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14000
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 131 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,04
Количество ЦБ на продажу : 300 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 49 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,04
Количество ЦБ на продажу : 49 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : G'alla-Alteg aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 3500
Количество ЦБ на продажу : 500 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 63999,99
Количество ЦБ на продажу : 63 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 63 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : G'alla-Alteg aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 3000
Количество ЦБ на продажу : 2000 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 63499,99
Количество ЦБ на продажу : 2 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 22 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 40 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 460 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 16500
Количество ЦБ на продажу : 22 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 22 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 16000
Количество ЦБ на продажу : 22 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 22 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 15500
Количество ЦБ на продажу : 22 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,03
Количество ЦБ на продажу : 131 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,02
Количество ЦБ на продажу : 40 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1125
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 24000
Количество ЦБ на продажу : 833 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 131 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,02
Количество ЦБ на продажу : 460 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 490 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2994,99
Количество ЦБ на продажу : 300 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,01
Количество ЦБ на продажу : 131 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 9 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 126 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 320000
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : G'alla-Alteg aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2700
Количество ЦБ на продажу : 3561 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : G'alla-Alteg aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2700
Количество ЦБ на продажу : 3561 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : G'alla-Alteg aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2700
Количество ЦБ на продажу : 7150 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 315000
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 63500
Количество ЦБ на продажу : 4 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1501
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14000,01
Количество ЦБ на продажу : 9 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14000,01
Количество ЦБ на продажу : 126 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14000
Количество ЦБ на продажу : 9 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 12000,07
Количество ЦБ на продажу : 490 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 900 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 310000
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2995
Количество ЦБ на продажу : 100 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 77000
Количество ЦБ на продажу : 4 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 12000,06
Количество ЦБ на продажу : 44 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 44 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 74999,99
Количество ЦБ на продажу : 12 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 12000,05
Количество ЦБ на продажу : 900 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 900 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 401 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 12000,04
Количество ЦБ на продажу : 44 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 33 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 12000,03
Количество ЦБ на продажу : 900 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 900 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 17000
Количество ЦБ на продажу : 22 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 12000,02
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1125
Количество ЦБ на продажу : 22 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2998
Количество ЦБ на продажу : 300 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 63999,99
Количество ЦБ на продажу : 22 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 60000,01
Количество ЦБ на продажу : 5 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 18498
Количество ЦБ на продажу : 22 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 12000,02
Количество ЦБ на продажу : 33 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Granit aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 10000,01
Количество ЦБ на продажу : 4 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Bekobodsement Aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 12 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2000
Количество ЦБ на продажу : 2482 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Bekobodsement Aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 35000
Количество ЦБ на продажу : 12 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Bekobodsement Aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 5 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Bekobodsement Aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 35000
Количество ЦБ на продажу : 5 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 5 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 17700
Количество ЦБ на продажу : 17 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 7 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 17920
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 5000
Количество ЦБ на продажу : 25 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 64000
Количество ЦБ на продажу : 63 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 63 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 12000,01
Количество ЦБ на продажу : 900 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Jondor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 5800
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 24700
Количество ЦБ на продажу : 1001 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 349999,99
Количество ЦБ на продажу : 12 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 3000
Количество ЦБ на продажу : 653 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2000
Количество ЦБ на продажу : 653 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2400
Количество ЦБ на продажу : 653 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 75000
Количество ЦБ на продажу : 33 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : O'zneftgazquduqta'mirlash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 24000
Количество ЦБ на продажу : 150 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Toshloq paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 25000
Количество ЦБ на продажу : 87 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Toshkentdonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 1900 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : O'zbekekspertiza aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1800
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1500
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 515
Количество ЦБ на продажу : 2000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Toshkentdonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1500
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Navoiydonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 4800
Количество ЦБ на продажу : 500 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1950
Количество ЦБ на продажу : 100 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 17990
Количество ЦБ на продажу : 5 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Bekobodsement Aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 50000
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Toshkentdonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1000,01
Количество ЦБ на продажу : 1900 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Surxondaryo agrokimyohimoya hududiy aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 15 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Surxondaryo agrokimyohimoya hududiy aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 700 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Surxondaryo agrokimyohimoya hududiy aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2500
Количество ЦБ на продажу : 700 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Andijon 1-son paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 3206,72
Количество ЦБ на продажу : 60 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Uychi paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 91208,98
Количество ЦБ на продажу : 1980 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Zafarobod paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 609,2
Количество ЦБ на продажу : 28310 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Hazorasp paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 44693,99
Количество ЦБ на продажу : 45780 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Shovot paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 15992,37
Количество ЦБ на продажу : 2178 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Qiziriq paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 4870,57
Количество ЦБ на продажу : 6046 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 60000
Количество ЦБ на продажу : 12 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 12 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Gurlan paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 12830
Количество ЦБ на продажу : 779328 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Elektrogaz aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 8000
Количество ЦБ на продажу : 17000 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Samarqanddonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 40000
Количество ЦБ на продажу : 7878 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Jondor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 5800
Количество ЦБ на продажу : 75 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Juma elevatori aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 40000
Количество ЦБ на продажу : 31161 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Aksiyadorlik jamiyati UZBAT A.O. qo'shma korxonasi
Цена продажи : 230
Количество ЦБ на продажу : 2400 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Jondor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 5800
Количество ЦБ на продажу : 200 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Toshkentdonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1000
Количество ЦБ на продажу : 93289 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Toshkentdonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1000
Количество ЦБ на продажу : 53500 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Toshkentdonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1000
Количество ЦБ на продажу : 40000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Bekobodsement Aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 40000
Количество ЦБ на продажу : 3 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : "TREST-12" aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 5000
Количество ЦБ на продажу : 69733 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Toshkent agrokimyohimoya hududiy aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 30880
Количество ЦБ на продажу : 16166 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Uchqo'rg'on don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 10000
Количество ЦБ на продажу : 5423 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Tahiatosh don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 20000
Количество ЦБ на продажу : 30428 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Popdonmahsulot aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 20000
Количество ЦБ на продажу : 18762 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 15000
Количество ЦБ на продажу : 72719 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Qonirat un zavodi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 26000
Количество ЦБ на продажу : 1429 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 38100
Количество ЦБ на продажу : 7746 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Bekobodsement Aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 35000
Количество ЦБ на продажу : 480 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Bekobodsement Aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 35100
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14002
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Bekobodsement Aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 33000
Количество ЦБ на продажу : 20 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 5 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Bekobodsement Aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 35000
Количество ЦБ на продажу : 500 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14000
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Surxondaryo agrokimyohimoya hududiy aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2500
Количество ЦБ на продажу : 15 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 12000
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 11500
Количество ЦБ на продажу : 5 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 11000,99
Количество ЦБ на продажу : 25 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 64000
Количество ЦБ на продажу : 12 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1899
Количество ЦБ на продажу : 713 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Samarqand dori-darmon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 11000
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 11000
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 60000
Количество ЦБ на продажу : 500 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Surxondaryo agrokimyohimoya hududiy aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 4500
Количество ЦБ на продажу : 48654 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 18000
Количество ЦБ на продажу : 7 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 19 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 64000
Количество ЦБ на продажу : 5 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 5 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2999
Количество ЦБ на продажу : 1056 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 350000
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 64400
Количество ЦБ на продажу : 50 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1900
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 60000,01
Количество ЦБ на продажу : 5 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 18400
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 18499
Количество ЦБ на продажу : 295 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 24750
Количество ЦБ на продажу : 148 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Xovrenko nomidagi Samarqand vino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 20000
Количество ЦБ на продажу : 64040 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 10000,01
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 18500
Количество ЦБ на продажу : 19 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 20 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 19000
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 10000
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 64500
Количество ЦБ на продажу : 5 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Granit aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 25000
Количество ЦБ на продажу : 1960 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Granit aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 10000
Количество ЦБ на продажу : 500 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 300000
Количество ЦБ на продажу : 250 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1900
Количество ЦБ на продажу : 100 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 65000
Количество ЦБ на продажу : 63 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 4000
Количество ЦБ на продажу : 500 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : O'zlitineftgaz aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 176000
Количество ЦБ на продажу : 100 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 60000
Количество ЦБ на продажу : 500 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Qorako'l paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 5200
Количество ЦБ на продажу : 437579 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 22000
Количество ЦБ на продажу : 20 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : O'zlitineftgaz aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 230000
Количество ЦБ на продажу : 50 шт.

ico
последняя заявка

 • Дата
  2021-07-30 15:58:58
 • ISIN
 • Тип ЦБ
  Простые акции
 • Эмитент
  XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
 • Цена продажи
  ( сум, шт.)
  0
 • Кол.во ЦБ на
  продажу ( шт.)
  0
 • Цена покупки
  ( сум, шт.)
  14000
 • Кол.во ЦБ на
  покупку ( шт.)
  10

Итоги торгов РФБ

Время ISIN Эмитент Тип ценной бумаги Рынок Площадка Торговая цена Кол-во ЦБ Объём торгов

Список заявок ЭСВТ

Итоги торгов ЭСВТ

Новости Акционерных Компаний

 • АО Республиканская фондовая биржа «Тошкент» объявляет о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров...
 • В соответствии с «Положением о биржевом котировальном листе», на основании заключения комиссии, Решением Правления РФБ «Тошкент» №99...
 • АО Республиканская фондовая биржа «Тошкент» объявляет о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров...
все новости

Раскрытие информации Акционерами

dalal.uz

openinfo.uz