ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОСРЕДНИК НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Dalal Standard
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,08
Количество ЦБ на продажу : 61 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 61 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,07
Количество ЦБ на продажу : 55 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 22 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 18000
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 66500
Количество ЦБ на продажу : 122 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 1061 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,06
Количество ЦБ на продажу : 61 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : O'ztemiryo'lyo'lovchi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 550
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Buxoro paxta aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1500
Количество ЦБ на продажу : 138 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Aksiyadorlik jamiyat shaklidagi G'azalkent Oyna qo'shma korxonasi
Цена продажи : 8000
Количество ЦБ на продажу : 182 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 3200
Количество ЦБ на продажу : 200 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,05
Количество ЦБ на продажу : 3 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 3 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 100 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 30 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 4 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,04
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,04
Количество ЦБ на продажу : 4 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,04
Количество ЦБ на продажу : 30 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,04
Количество ЦБ на продажу : 100 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,04
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,04
Количество ЦБ на продажу : 8 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,04
Количество ЦБ на продажу : 50 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Naqlgazmaxsusqurilish aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 4500
Количество ЦБ на продажу : 1209 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,04
Количество ЦБ на продажу : 100 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,04
Количество ЦБ на продажу : 800 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,04
Количество ЦБ на продажу : 100 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 67000
Количество ЦБ на продажу : 2 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 17999,99
Количество ЦБ на продажу : 5 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 18000
Количество ЦБ на продажу : 100 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 66000
Количество ЦБ на продажу : 2 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 4 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 6 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 16000
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 67000
Количество ЦБ на продажу : 120 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 15000
Количество ЦБ на продажу : 4 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 3 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 19999,99
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 19999,9
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 122 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 66000
Количество ЦБ на продажу : 2 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 2 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,04
Количество ЦБ на продажу : 1061 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 1061 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 67000
Количество ЦБ на продажу : 2 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 8 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 5 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,04
Количество ЦБ на продажу : 22 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,03
Количество ЦБ на продажу : 1061 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,02
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 61 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 300000
Количество ЦБ на продажу : 4 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 300000
Количество ЦБ на продажу : 4 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 301001
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 67999,99
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 19999,99
Количество ЦБ на продажу : 29 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 300000
Количество ЦБ на продажу : 62 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 301001
Количество ЦБ на продажу : 62 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1000
Количество ЦБ на продажу : 20 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1000
Количество ЦБ на продажу : 20 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500,01
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Qashqadaryo hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1000
Количество ЦБ на продажу : 250 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Qashqadaryo hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1000
Количество ЦБ на продажу : 250 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14021
Количество ЦБ на продажу : 3 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 3 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14500
Количество ЦБ на продажу : 9 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 68000
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 68000
Количество ЦБ на продажу : 150 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14021
Количество ЦБ на продажу : 3 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2000
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Naqlgazmaxsusqurilish aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 3500
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1500
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : O'zbekekspertiza aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1800
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14006,01
Количество ЦБ на продажу : 5 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 11 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14006,01
Количество ЦБ на продажу : 8 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 2 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2250
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14006
Количество ЦБ на продажу : 3 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 3 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 4000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14006
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2500
Количество ЦБ на продажу : 4000 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 20000
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 68999,99
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 69000
Количество ЦБ на продажу : 122 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 122 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 380000
Количество ЦБ на продажу : 2 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 350000
Количество ЦБ на продажу : 5 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 69999,99
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 70000
Количество ЦБ на продажу : 100 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 80000
Количество ЦБ на продажу : 30 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14005,01
Количество ЦБ на продажу : 11 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 11 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 22499,99
Количество ЦБ на продажу : 55 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 71000
Количество ЦБ на продажу : 4 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14005
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : "TREST-12" aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 5000
Количество ЦБ на продажу : 69756 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14000
Количество ЦБ на продажу : 3 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2992
Количество ЦБ на продажу : 300 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 70999,99
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14000
Количество ЦБ на продажу : 100 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Xovrenko nomidagi Samarqand vino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 20000
Количество ЦБ на продажу : 64040 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1010
Количество ЦБ на продажу : 300 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 71000
Количество ЦБ на продажу : 6 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 6 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1010
Количество ЦБ на продажу : 500 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : O'ztemiryo'lyo'lovchi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 525
Количество ЦБ на продажу : 500 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 301000
Количество ЦБ на продажу : 2 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Qorako'l paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1000
Количество ЦБ на продажу : 816 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Toshkentdonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 8550
Количество ЦБ на продажу : 65 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 71999,99
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 65500
Количество ЦБ на продажу : 4 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Toshkent agrokimyohimoya hududiy aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 30880
Количество ЦБ на продажу : 16166 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 3500
Количество ЦБ на продажу : 91 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Markazsanoateksport Aksiyadorlik jamiyat
Цена продажи : 9187,56
Количество ЦБ на продажу : 15000 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Samarqanddonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 40000
Количество ЦБ на продажу : 7878 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Juma elevatori aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 40000
Количество ЦБ на продажу : 31161 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Markazsanoateksport Aksiyadorlik jamiyat
Цена продажи : 8973,96
Количество ЦБ на продажу : 13850 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Uchqo'rg'on don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 10000
Количество ЦБ на продажу : 5423 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Sirdaryo viloyat Agrokimyohimoya hududiy aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 4441
Количество ЦБ на продажу : 4999 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 72000
Количество ЦБ на продажу : 6 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 6 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Qorako'l paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 20000
Количество ЦБ на продажу : 204000 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 72999,99
Количество ЦБ на продажу : 2 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Tahiatosh don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 20000
Количество ЦБ на продажу : 30428 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Qo'rg'ontepa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 20000
Количество ЦБ на продажу : 19610 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2400,01
Количество ЦБ на продажу : 11 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Popdonmahsulot aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 20000
Количество ЦБ на продажу : 18762 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 11 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Quva don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 7800
Количество ЦБ на продажу : 5860 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 15000
Количество ЦБ на продажу : 72719 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Qonirat un zavodi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 26000
Количество ЦБ на продажу : 1429 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Bag'doddonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 20000
Количество ЦБ на продажу : 68044 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 38100
Количество ЦБ на продажу : 7746 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Andijon 1-son paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 3206,72
Количество ЦБ на продажу : 60 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 73000
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Uychi paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 91208,98
Количество ЦБ на продажу : 1980 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2400
Количество ЦБ на продажу : 100 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Zafarobod paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 609,2
Количество ЦБ на продажу : 28310 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 74000
Количество ЦБ на продажу : 6 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Hazorasp paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 44693,99
Количество ЦБ на продажу : 45780 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Shovot paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 15992,37
Количество ЦБ на продажу : 2178 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Qiziriq paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 4870,57
Количество ЦБ на продажу : 6046 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Sirdaryo viloyat Agrokimyohimoya hududiy aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 4441
Количество ЦБ на продажу : 10000 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1800
Количество ЦБ на продажу : 1800 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 74999
Количество ЦБ на продажу : 33 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14000,01
Количество ЦБ на продажу : 2 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 13600,01
Количество ЦБ на продажу : 11 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 11 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 20000
Количество ЦБ на продажу : 50 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 19999,99
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 75000
Количество ЦБ на продажу : 122 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 60000
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Surxondaryo agrokimyohimoya hududiy aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 4500
Количество ЦБ на продажу : 48654 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 20000
Количество ЦБ на продажу : 27 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 1133 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 14000
Количество ЦБ на продажу : 61 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 61 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 83899,99
Количество ЦБ на продажу : 6 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 6 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2989,99
Количество ЦБ на продажу : 55 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2100,01
Количество ЦБ на продажу : 11 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 390000
Количество ЦБ на продажу : 2 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 22 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 420000
Количество ЦБ на продажу : 2 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 445000
Количество ЦБ на продажу : 2 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 449000
Количество ЦБ на продажу : 2 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 84000
Количество ЦБ на продажу : 1 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 83900
Количество ЦБ на продажу : 33 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : O'zneftgazquduqta'mirlash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 25000
Количество ЦБ на продажу : 150 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1800
Количество ЦБ на продажу : 159 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Toshloq paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 29000
Количество ЦБ на продажу : 87 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Navoiydonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 5000
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 13600
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Toshkentdonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 3000
Количество ЦБ на продажу : 500 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 7500
Количество ЦБ на продажу : 300 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 83900
Количество ЦБ на продажу : 3 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : G'alla-Alteg aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2550
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 0
Количество ЦБ на продажу : 8 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Navoiydonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 4800
Количество ЦБ на продажу : 500 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 515
Количество ЦБ на продажу : 2000 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 110
Количество ЦБ на продажу : 10000 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 10000
Количество ЦБ на продажу : 25 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1999
Количество ЦБ на продажу : 100 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Buxoro paxta aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1500
Количество ЦБ на продажу : 138 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Jondor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1500
Количество ЦБ на продажу : 4864 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 13500,01
Количество ЦБ на продажу : 11 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 22499,99
Количество ЦБ на продажу : 11 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 22499,99
Количество ЦБ на продажу : 11 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Qorako'l paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1500
Количество ЦБ на продажу : 408 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Qorako'l paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1500
Количество ЦБ на продажу : 3876 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 13500
Количество ЦБ на продажу : 1133 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 22500
Количество ЦБ на продажу : 833 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2990
Количество ЦБ на продажу : 1051 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Qorako'l paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1500
Количество ЦБ на продажу : 408 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Qorako'l paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1500
Количество ЦБ на продажу : 6732 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 450000
Количество ЦБ на продажу : 6 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 84000,01
Количество ЦБ на продажу : 6 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 65000,01
Количество ЦБ на продажу : 2 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 2100
Количество ЦБ на продажу : 200 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 13000
Количество ЦБ на продажу : 61 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1500
Количество ЦБ на продажу : 22 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Foykon aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 3000
Количество ЦБ на продажу : 22 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 84000
Количество ЦБ на продажу : 10 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
Цена продажи : 22500
Количество ЦБ на продажу : 300 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1000
Количество ЦБ на продажу : 5000 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 85000
Количество ЦБ на продажу : 420 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 100000
Количество ЦБ на продажу : 8 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 104000
Количество ЦБ на продажу : 330 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Toshkent univermagi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 20000
Количество ЦБ на продажу : 200 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : O'zlitineftgaz aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 230000
Количество ЦБ на продажу : 25 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
Цена продажи : 300000
Количество ЦБ на продажу : 200 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : O'zlitineftgaz aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 176000
Количество ЦБ на продажу : 100 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 65000
Количество ЦБ на продажу : 500 шт.
Вид ЦБ : Простые акции
Эмитент : Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 4000
Количество ЦБ на продажу : 500 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 3000
Количество ЦБ на продажу : 1800 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 3000
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 3000
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 3000
Количество ЦБ на продажу : 1000 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 3000
Количество ЦБ на продажу : 5237 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 3000
Количество ЦБ на продажу : 997 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Hazorasp universal savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 9000
Количество ЦБ на продажу : 3291 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Xiva universal savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1000
Количество ЦБ на продажу : 1027690 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi Qurilishmashlizing Respublika ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi
Цена продажи : 2555,73
Количество ЦБ на продажу : 1106366 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Markaziy Ippodrom aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 507,37
Количество ЦБ на продажу : 1476004 шт.
Вид ЦБ : Привилегированные акции
Эмитент : Elsis-savdo aksiyadorlik jamiyati
Цена продажи : 1000
Количество ЦБ на продажу : 83942 шт.

ico
последняя заявка

 • Дата
  2021-06-14 15:55:19
 • ISIN
 • Тип ЦБ
  Простые акции
 • Эмитент
  XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya
 • Цена продажи
  ( сум, шт.)
  61
 • Кол.во ЦБ на
  продажу ( шт.)
  14500,08
 • Цена покупки
  ( сум, шт.)
  0
 • Кол.во ЦБ на
  покупку ( шт.)
  0

Итоги торгов РФБ

Время ISIN Эмитент Тип ценной бумаги Рынок Площадка Торговая цена Кол-во ЦБ Объём торгов

Список заявок ЭСВТ

Итоги торгов ЭСВТ

Новости Акционерных Компаний

 • АО Республиканская фондовая биржа «Тошкент» объявляет о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров...
 • В соответствии с «Положением о биржевом котировальном листе», на основании заключения комиссии, Решением Правления РФБ «Тошкент» №99...
 • АО Республиканская фондовая биржа «Тошкент» объявляет о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров...
все новости

Раскрытие информации Акционерами

dalal.uz

openinfo.uz